Wednesday, August 25, 2010

Takafulink


Konsep Takaful

Takaful ialah satu konsep saling membantu yang berdasarkan prinsip-prinsip perkongsian tanggungjawab, kerjasama dan kepentingan bersama. Setiap peserta akan memberi sumbangan berasaskan Tabarru' [derma] ke dalam dana yang akan digunakan untuk membantu peserta tersebut serta peserta-peserta lain pada masa yang diperlukan.

Hakikatnya adalah: keperluan kita berubah dengan masa. Apabila keperluan berubah, keutamaan juga akan berubah. Apa yang penting adalah untuk menguruskan keperluan kewangan kita mengikut keutamaan.

Pelan Takafulink adalah pelan Takaful Keluarga yang berkaitan dengan pelaburan berasaskan Syari'ah yang dirangka untuk menangani perjalanan hidup yang tidak dapat diduga. Ia juga membolehkan kita menguruskan kehidupan dengan penuh kefleksibelan .

0 comments: